BLEJSKI OTOK D.O.O

SLOVENSKI TRG 1, 4260 BLED
DDV ID številka:
SI13782061
Zavezanec za DDV:
Da
Matična številka:
2039702000
Znesek osnovnega kapitala:
8.763,00 €
Podjejte je vpisano v sodni register Okrajnega sodišča v Kranju